Pokaz slajdów

poniedziałek, 13 lutego 2017

REGULAMIN KONKURSU "WIOSENNY KONKURS" 2017

REGULAMIN KONKURSU „WIOSENNY KONKURS”


 § 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Wiosenny konkurs” i jest zwany dalej: "Konkursem". 

2.Organizatorem Konkursu jest Pracownia Urody Michałewycz, z siedzibą ul. Piastowska 18 47-303 Krapkowice, zwane dalej „Organizatorem”.

3. Nagrody w części pozyskane zostały na podstawie współpracy z różnymi prywatnymi przedsiębiorcami. 

4. Konkurs będzie przeprowadzany w okresie od 14 lutego 2017 do 15 kwietnia 2017. Rozdanie nagród 15 kwietnia 2017 o godz. 1500


 § 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE


1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która: 
a) nie jest pracownikiem Pracowni Urody Michałewycz 
b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. 
c) jest pełnoletnią osobą. 

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków: 
a) zapoznanie z regulaminem konkursu na stronie www.pracowniaurodymichalewycz.blogspot.com b) spełnienie warunków podanych w §2 p.1. 


§ 3 ZASADY KONKURSU I NAGRODY 


1. Nagrody będą przyznawane spośród uczestników którzy oddali kupon konkursowy z ciekawą odpowiedzią na pytanie konkursowe. 

- Kupon konkursowy musi zawierać dane: Imię, Nazwisko, numer kontaktowy oraz odpowiedź na pytanie konkursowe 
- Liczba kuponów może być nie ograniczona 

2. Kupon konkursowy można uzyskać: 
- Strzyżenie męskie, damskie lub dziecięce = 1 kupon 
- Za każde 100zł Wydane na koloryzację = 1 kupon 
- Zabieg odbudowy = 1 kupon 
- Za każde 50zł wydane na zakupy = 1 kupon 

3. Nagrodami w Konkursie są: 

I. „Romantyczny weekend” 3 dni dla dwóch osób w czterogwiazdkowym Hotelu Spa Swing ul. Dobrego Pasterza 124, 31-416 Kraków oraz jednorazowy całodniowy wstęp do największego parku wodnego w Polsce, sąsiadującego z hotelem. 

II. Profesjonalna lokówka-prostownica Babyliss 

III. Profesjonalna suszarka Babyliss

 IV.Bon o wartości 200zł do Jubilera Paweł Smykała Krapkowice ul. Rybacka 1, ul. Damrota 10 

V. Bon o wartości 200zł do luksusowej Restauracji Lidner ul. Opolska 53, 47-316 Malnia 

VI. Karnet Open Do Synergia Fitness Krapkowice ul. Kozielska 6c, 47-303 Krapkowice 

VII. Bon o wartości 200zł do Pracowni Urody Michałewycz 

VIII. Bon o wartości 200zł do Pracowni Urody Michałewycz 

IX.Bon o wartości 100zł do Pracowni Urody Michałewycz 

X. Bon o wartości 100zł do Pracowni Urody Michałewycz 

XI.Zaproszenie na dowolny zabieg odbudowy włosów do Pracowni Urody Michałewycz 

XII. Zaproszenie na dowolny zabieg odbudowy włosów do Pracowni Urody Michałewycz 

XIII. Zaproszenie na dowolny zabieg odbudowy włosów do Pracowni Urody Michałewycz 

XIV. Komplet kosmetyków do pielęgnacji włosów L’Oreal professionnel 4cz. (szampon, odżywka, maska, krem termiczny) 

XV. Komplet kosmetyków do pielęgnacji włosów L’Oreal professionnel 3cz. (szampon, maska, krem termiczny)

 XVI. Komplet kosmetyków do pielęgnacji włosów L’Oreal professionnel 3cz. (szampon, maska, krem termiczny) 

XVII. Komplet kosmetyków do pielęgnacji włosów L’Oreal professionnel 2cz. 

XVIII. (szampon, maska)

XIX. Komplet kosmetyków do pielęgnacji włosów L’Oreal professionnel 2cz. (szampon, maska) 

XX. Komplet kosmetyków do pielęgnacji włosów L’Oreal professionnel 2cz. (szampon, maska)


5. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator. 

6. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej telefonicznie w przeciągu 3 (trzech) dni od zakończenia Konkursu 

7. Jeśli podane dane nie będą aktualne lub nie będzie możliwość kontaktu z właścicielem zwycięskiego kuponu przez 3 (trzy) dni, nagroda zostanie rozlosowana ponownie. 

8. Za przekazanie nagród zwycięzców odpowiedzialna będzie osoba uprawniona przez organizatora konkursu


 § 4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU 


1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska oraz numeru nr. tel. kontaktowego (w celu poinformowania o wygranej oraz umówienia terminu i miejsca przekazania nagrody).

 2. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród.


 § 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 


Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody. 

Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.pracowniaurodymichalewycz.blogspot.com

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz